Project Description

Imatges per al planeta

Muntatges audiovisuals ecologistes

A partir d’un arxiu d’imatges de diferents ecosistemes naturals i humans, experimentarem amb l’ordre de les imatges, la música, els efectes sonors i la veu per a crear petites utopies fílmiques sobre el futur del planeta. En el taller farem servir un enginy tecnològic, la Mash Up Table, que ens permet treballar el muntatge cinematogràfic de manera col·laborativa i creativa.

 

Què treballem

  • Aproximar-se d’una manera creativa a qüestions vinculades al canvi climàtic.

  • Experimentar les possibilitats narratives i expressives del muntatge audiovisual.

  • Elaborar un film en grups cooperatius.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual

  • Competència artística i cultural

  • Competència social i ciutadana.

Relacions curriculars

  • Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu context expressiu, referencial i simbòlic.

  • Caracterització del muntatge audiovisual i de la noció de temps: el guió, la narració i la continuïtat temporal i espacial. Experimentació a partir de la realització, edició i postproducció de documents audiovisuals senzills.

  • Plantejament de preguntes al voltant de les característiques dels materials i dels éssers vius de l’entorn, i valoració del seu interès per a ser investigades.