Project Description

Imagina’t un ritme

Cossos i imatges en moviment

Per als més menuts i menudes proposem un primer contacte amb el cinema a través de la relació entre els sons i les imatges. Mitjançant exercicis creatius aprenem algunes de les propietats del so i ens movem al ritme de les imatges!

 

Què treballem

  • Introduir la relació entre imatge i so i comprendre la seva correspondència.

  • Aprendre, a través d’exercicis creatius, algunes de les propietats bàsiques del so.

  • Aprendre a dominar progressivament el cos i habilitats motrius en relació al ritme.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.

  • Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.

  • Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions que comporta.