Project Description

Imaginaris sense armaris

Experiències sexuals més enllà de la norma

El despertar sexual pot ser una vivència plaent i alhora conflictiva. Sovint també representa un moment trencador amb les normes de gènere i sexuals pròpies i de l’entorn proper. En aquest taller visionarem representacions inclusives amb la diversitat afectiva i sexual i ampliarem els nostres imaginaris personals i col·lectius al voltant de la sexualitat.

Què treballem

  • Valorar models de representació de la diversitat sexual i afectiva més enllà de l’heteronormativitat.

  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració audiovisual de les identitats de gènere i afectivosexuals.

  • Comprendre quins són els mecanismes bàsics de construcció del punt de vista.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Relacions curriculars

  • Valoració de la diversitat de les relacions afectives i sexuals des del respecte, la confiança, la igualtat i la capacitat de decisió, rebutjant els prejudicis i estereotips i les relacions basades en el domini de l’altre.

  • Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu context expressiu, referencial i simbòlic.

  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, afectiva i d’opcions religioses i laiques que es manifesten en el nostre entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis, tot reconeixent els valors comuns.

  • Determinació dels aspectes formals, estètics, de context i discursius que destaquen en una obra determinada (factors personals, socials, ideològics, simbòlics).