Project Description

Heroïnes de pel·lícula

Més enllà dels arquetips de gènere

Conèixer heroïnes protagonistes de pel·lícules, les seves aventures, viatges i trifulgues, és una oportunitat per repensar els estereotips de gènere dins les històries. Descobrim els mecanismes de construcció de personatges fílmics i construïm la nostra heroïna lliure d’estereotips.

Què treballem

  • Desenvolupar una mirada activa i crítica cap als missatges que transmeten els mitjans audiovisuals.

  • Conèixer els mecanismes de construcció dels personatges de les pel·lícules.

  • Identificar els arquetips sexistes associats a la masculinitat i la feminitat.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Relacions curriculars

  • Reconeixement de la importància de la participació i corresponsabilitat en les tasques de la vida domèstica, escolar i social, superant estereotips sexistes.

  • Observació, i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic experimentant les sensacions i emocions que provoquen.

  • Interès, valoració i respecte davant del fet artístic i davant de les produccions artístiques pròpies i alienes.