Project Description

Gifinoscopi

Creació de gifs experimentals

Sovint veiem i compartim GIFs a la xarxa, però quin és el seu origen? En aquest taller utilitzarem aquest format per apropar-nos a la tècnica de l’animació des d’una perspectiva que ens permeti comprendre la il·lusió del moviment. Crearem un GIF amb la tècnica de l’animació per substitució i desenvoluparem una mirada personal i creativa sobre els formes que ens envolten.

Què treballem

  • Aproximar-se a una reflexió sobre la història: de la imatge precinematogràfica al gif digital.

  • Introduir-se al concepte de l’animació per substitució.

  • Experimentar amb la imatge fixa i animada mitjançant recursos de les TIC.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

Relacions curriculars

  • Estudi i experimentació a través dels processos, tècniques i procediments propis de la fotografia, el vídeo i el cinema, i la utilització dels recursos TIC, per investigar i produir narratives i discursos en format multimèdia.

  • Experimentació i utilització de procediments de representació en funció de les intencions comunicatives, informatives, expressives, descriptives, reflexives i crítiques.

  • Representació personal d’idees, d’acord amb uns objectius, utilitzant el llenguatge plàstic, visual i audiovisual, els recursos TIC, entre d’altres, i manifestant iniciativa, creativitat i imaginació.