Project Description

Futurs de ficció

Distopies i utopies per la crítica social

El gènere cinematogràfic de la ciència ficció ha imaginat una gran varietat de mons que deixen entreveure temors i possibilitats del moment actual. Aquest taller proposa un recorregut per sèries i pel·lícules del gènere per analitzar la crítica, ecologista i feminista, a les circumstàncies socials i polítiques retratades. Es durà a terme una pràctica creativa per jugar amb els conceptes apresos.

Què treballem

  • Conèixer les eines d’anàlisi per interpretar les estratègies narratives i de composició del cinema i les sèries.

  • Aprofundir en les possibilitats de la ciència ficció per debatre preocupacions contemporànies amb un enfocament de gènere i ecologista.

  • Realitzar una pràctica creativa que estimuli el pensament crític.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Relacions curriculars

  • Identificació i presa de consciència dels elements del context social i cultural, inclosos els mitjans de comunicació i la publicitat, que condicionen el sistema de valors propi i poden influir en la mateixa presa de decisions, analitzant especialment els estereotips que tendeixen a imposar-se com a models de conducta.

  • Desenvolupament d’una consciència crítica, compromesa amb la construcció d’una societat democràtica justa i equitativa.

  • Anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Identificació de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin situacions de discriminació i exclusió.