Project Description

H&M Autumn Season 2016: She’s a Lady, 2016.

Estereotips a la pantalla

Identitats de gènere en la cultura audiovisual

Les representacions que difonen els mitjans de comunicació proposen uns models arquetípics que provenen d’una tradició patriarcal. Aquest taller proposa identificar aquests estereotips amb perspectiva de gènere, observar el caràcter reduccionista i rígid d’algunes convencions i reflexionar sobre les maneres de superar les imposicions que comporten.

Què treballem

  • Constatar que les representacions dels mitjans de comunicació són una construcció fruit d’una tradició cultural i uns valors concrets.

  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració de la representació de les feminitats i les masculinitats.

  • Aproximar-se a representacions inclusives amb la diversitat i complexitat de les identitats contemporànies.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i simbòlics amb els valors estètics i artístics de les representacions de la cultura visual i mediàtica i comunicació oral dels resultats.

  • Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les relacions interpersonals. Anàlisi dels estereotips i prejudicis al voltant de la identitat de gènere. Identificació i rebuig de la violència de gènere, tot coneixent els mitjans de prevenció i protecció.

  • Reflexió al voltant de les estratègies i el paper de la publicitat i els mitjans de comunicació en la societat.

  • Identificació i interpretació de les imatges i les propostes de l’entorn del disseny i la publicitat, de l’àmbit del vídeo, la fotografia i el multimèdia i també del cinema i de la televisió.