Project Description

En el punt de mira

La construcció dels imaginaris bèl·lics

Quina relació hi ha entre el cinema bèl·lic i el tractament mediàtic dels fenòmens migratoris? Els videojocs poden qüestionar els conflictes armats o només fan que alimentar la cultura de guerra? Què té d’ideològic la tria d’un enquadrament? Són racistes els westerns? Un taller per repensar amb pel·lícules, sèries i telenotícies els efectes de la naturalització de violència i la construcció de l’enemic, representat com l’alteritat.

Què treballem

  • La naturalització per part de l’audiència dels modes de representació del conflicte, conseqüència de l’explotació de les representacions bèl·liques.

  • El qüestionament de l’arquetip de l’heroi en relació amb la pervivència de la cultura de guerra.

  • La construcció de l’alteritat als mitjans de comunicació, des d’un punt de vista que mai és neutre.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana

Relacions curriculars

  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, afectiva i d’opcions religioses i laiques que es manifesten en el nostre entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis, tot reconeixent els valors comuns.

  • Posició crítica envers els valors, normes i actituds contràries als drets humans, la convivència pacífica i la defensa de la natura.

  • Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. Ús de metodologies per a l’anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment.

  • Anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Identificació de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin situacions de discriminació i exclusió.