Project Description

Els dibuixos es barallen

Violència i gestió del conflicte dels dibuixos animats

Molt sovint els personatges dels dibuixos animats tenen una relació agressiva amb l’entorn. Valorarem quines són les estratègies de plantejament de l’acció narrativa i inventarem maneres no violentes de resoldre els conflictes i les històries.

Què treballem

  • Conèixer el paper social i cultural de les produccions audiovisuals.

  • Desenvolupar una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes.

  • Comprendre els mecanismes de significació de les imatges i la construcció del punt de vista.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Relacions curriculars

  • Aproximació al paper social i cultural de les exposicions culturals i d’art, del cinema, del teatre i dels mitjans de comunicació (publicitat, premsa, Internet) i de les produccions audiovisuals.

  • Apreciació que la manera de ser i de pensar, els valors i les creences influeixen en la manera com ens relacionem amb i a través de l’art. Valoració positiva de la diversitat de posicionaments, judicis i arguments que desvetllen els objectes i les imatges.

  • Observació de recursos formals del llenguatge audiovisual i la seva funció expressiva i estètica (enquadrament, planificació i punt de vista).

  • Elaboració de propostes artístiques de resultes de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials, i avançant amb confiança i amb satisfacció en el procés de producció.