Project Description

Els dibuixos es barallen

La gestió dels conflictes en l’animació infantil

Sovint els personatges dels dibuixos animats tenen una relació agressiva amb l’entorn. Valorem quines són les estratègies plantejades de l’acció narrativa i inventem maneres no violentes de resoldre els conflictes i les històries.

Què treballem

  • Conèixer el paper social i cultural de les produccions audiovisuals.

  • Desenvolupar una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes.

  • Comprendre els mecanismes de significació de les imatges i la construcció del punt de vista.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Relacions curriculars

  • Identificació de les relacions interpersonals dins la comunitat o grup. Coneixement i utilització dels mecanismes de la participació activa, la cooperació i el diàleg en la construcció de tasques comunes i en la resolució de conflictes.

  • Apreciació que la manera de ser i de pensar, els valors i les creences influeixen en la manera com ens relacionem amb i a través de l’art. Valoració positiva de la diversitat de posicionaments, judicis i arguments que desvetllen els objectes i les imatges.

  • Observació de recursos formals del llenguatge audiovisual i la seva funció expressiva i estètica (enquadrament, planificació i punt de vista).

  • Elaboració de propostes artístiques de resultes de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials, i avançant amb confiança i amb satisfacció en el procés de producció.