Project Description

El joc del muntatge

Creacions audiovisuals amb imatges animades

La Mash Up Table és un enginy tecnològic que ens permet treballar el muntatge cinematogràfic de manera col·laborativa i sense dependre d’altre maquinari o programari. A partir d’un arxiu d’animacions de tots els temps experimentarem amb l’ordre de les imatges, la música, els efectes sonors i la veu per crear fantàstics filmets experimentals.

Què treballem

  • Aproximar-se d’una manera creativa als fonaments de la narrativa audiovisual.

  • Experimentar les possibilitats narratives i expressives del muntatge audiovisual.

  • Elaborar, en grups cooperatius, un film a partir d’imatges lliures de drets.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

Relacions curriculars

  • Disseny i composició individual i col·lectiva d’imatges i objectes utilitzant materials tècniques i procediments diversos (materials naturals, industrials i de rebuig, recursos plàstics, fotografia, recursos de les TIC…), tenint en compte l’equilibri/tensió i utilitzant ritmes visuals, plans (figura-fons) i punts de vista diversos.

  • Indagació sobre les possibilitats comunicatives suggerides per la comunicació audiovisual i la utilització de les TIC i per les possibilitats plàstiques dels materials i les seves qualitats formals en el disseny d’imatges i d’objectes artístics, i per comunicar idees, emocions i experiències.

  • Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en la creació d’objectes i imatges.

  • Ús progressiu en projectes artístics de representacions culturals: imatgeria popular i mediàtica, el barri o la ciutat, les fotografies, els objectes, col·leccions, estils i moda, desitjos, desenganys. Participació en projectes artístics que interaccionin amb la comunitat.