Project Description

Imatge del catàleg i del clip promocional: extretes d’un taller de Drac Màgic ©.

Dins la càmera fosca gegant

Els orígens de la fotografia

Ens endinsem literalment dins la màgia de la fotografia: venim a l’escola amb una càmera fosca gegant on podrem entrar per a descobrir com es forma la imatge i ser-ne testimonis en primera línia. Un taller pràctic i divertit on aprendre les bases de la fotografia i la tècnica del revelatge i emportar-nos una fotografia del grup classe.

Què treballem

  • Aproximar-se a la història i a l’evolució tècnica de la fotografia; de la càmera obscura a la foto digital.

  • Comprendre els mecanismes que fan possibles la creació i impressió d’una imatge fotogràfica.

  • Introducció a la tècnica de revelatge d’una fotografia en blanc i negre.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Indagació sobre les possibilitats comunicatives suggerides per la comunicació audiovisual i la utilització de les TIC i per les possibilitats plàstiques dels materials i les seves qualitats formals en el disseny d’imatges i d’objectes artístics, i per comunicar idees, emocions i experiències.

  • Apreciació d’algunes característiques (formals, materials i tecnològiques) en la creació d’objectes i d’imatges que han canviat o es mantenen al llarg del temps.

  • Recerca de les possibilitats de comunicació que ofereixen els materials plàstics, el comportament d’alguns materials amb d’altres, les diverses possibilitats espacials en la intervenció bidimensional i tridimensional, les accions que permeten els materials, les possibilitats de la llum, i els mitjans artístics del passat i del present (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació).

La càmera fosca ha estat dissenyada i construïda pel col·lectiu El Palmeral.