Project Description

Desmuntar la selfie

Pràctiques d’autorepresentació

Autoretratar-se i compartir la imatge a les xarxes és una pràctica molt habitual entre els i les joves, però, com són les nostres selfies i què diuen de nosaltres? Es poden llegir en clau de gènere? És una pràctica que pot esdevenir eina de denúncia o de transformació? En aquesta activitat en revisem algunes implicacions socials i realitzarem una pràctica creativa per a explorar els potencials expressius de l’autorepresentació.

Què treballem

  • Debatre i aprofundir sobre les dimensions socials de la selfie, especialment en clau de gènere.

  • El potencial de les pràctiques artístiques com a forma de sensibilització i denúncia de violències.

  • Realitzar una pràctica creativa que permeti desenvolupar la capacitat expressiva dels llenguatges visuals, així com ampliar la perspectiva de l’autoretrat.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Relacions curriculars

  • Identificació dels trets constitutius de la pròpia identitat, inclosa la identitat de gènere. Valoració dels interessos personals, del benestar propi i dels altres. Expressió i gestió de les pròpies emocions i autogestió de les pròpies conductes.

  • Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.

  • Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i simbòlics amb els valors estètics i artístics de les representacions de la cultura visual i mediàtica i comunicació oral dels resultats.

  • Apropament a la cultura cinematogràfica i a la seva relació amb la resta de manifestacions artístiques.