Project Description

Desmuntar el selfie

Pràctiques d’autorepresentació

Autoretratar-se i compartir la imatge a les xarxes és una pràctica molt habitual entre els i les joves, però com són els nostres selfies i què diuen de nosaltres? En aquesta activitat proposem revisar les implicacions socials dels selfies (analitzar-los amb perspectiva de gènere, valorar-ne la importància en les relacions amb la comunitat, etc.), així com conèixer referents d’autoretrats realitzats per artistes i cineastes en la història de les arts visuals per tal d’inspirar la experimentació àmplia de les possibilitats creatives de l’autoretrat.

Què treballem

  • Conèixer exemples de la tradició pictòria i audiovisual d’autoretrats.

  • Debatre i aprofundir sobre les dimensions socials del selfie.

  • Realitzar una pràctica creativa que permeti apendre alguns aspectes del llenguatge audiovisual així com ampliar la perspectiva sobre l’autoretrat.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

Relacions curriculars

  • Identificació dels trets constitutius de la pròpia identitat, inclosa la identitat de gènere. Valoració dels interessos personals, del benestar propi i dels altres. Expressió i gestió de les pròpies emocions i autogestió de les pròpies conductes.

  • Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.

  • Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i simbòlics amb els valors estètics i artístics de les representacions de la cultura visual i mediàtica i comunicació oral dels resultats.

  • Apropament a la cultura cinematogràfica i a la seva relació amb la resta de manifestacions artístiques.