Project Description

Descobrim les joguines òptiques

La il·lusió del moviment

Els orígens del cinema es troben en les joguines òptiques, uns aparells capaços de crear la il·lusió del moviment a partir de dibuixos estàtics. Jugarem amb els mateixos aparells amb què els nens i nenes es divertien abans de la invenció del cinema.

Què treballem

  • Experimentar a partir del fenomen psicofísic que fa possible la il·lusió del moviment.

  • Aprendre l’evolució històrica i tecnològica de les joguines òptiques.

  • Aproximar-se al moment sociocultural i tecnològic que va permetre la invenció del cinematògraf.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

Relacions curriculars

  • Observació i valoració d’imatges fixes i seriades de contextos propers (historietes, còmics, il·lustracions, fotografies, cartells, publicitat) que provenen del camp de les arts i la cultura visual.

  • Observació de recursos formals del llenguatge audiovisual (enquadrament i punt de vista).

  • Experimentació amb les qualitats visuals i plàstiques dels materials dels elements presents en l’entorn: manipulació i transformació dels materials; utilització de diversos materials i suports; intervenció espacial i compositiva.