Project Description

Deconstruïm el punt de vista

Revisió decolonial de l’enquadrament

Les imatges no són naturals, no creixen dels arbres, sinó que estan construïdes per i per a algú i des d’un punt de vista determinat. Analitzem els mecanismes de construcció del punt de vista per tal de poder desmuntar les mirades racistes de moltes de les imatges que es difonen a través dels mitjans de comunicació.

Què treballem

  • Conèixer estratègies bàsiques de creació d’imatges: enquadrament, angulació de càmera, música, veu en off, muntatge,  etc. i analitzar-ne les dimensions ètiques.

  • Desenvolupar una mirada atenta, crítica i creativa sobre les imatges que difonen els mitjans de comunicació.

  • Constatar que les representacions dels mitjans de comunicació són una construcció fruit d’una tradició cultural i uns valors concrets.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Relacions curriculars

  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, afectiva i d’opcions religioses i laiques que es manifesten en el nostre entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents dels propis, tot reconeixent els valors comuns.

  • Reflexió al voltant de les estratègies i el paper de la publicitat i els mitjans de comunicació en la societat.

  • Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. Ús de metodologies per a l’anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment.

  • Anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Identificació de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin situacions de discriminació i exclusió.