Project Description

Decidim el pla

Expliquem una història amb fotografies

Abans de rodar una pel·lícula convé planificar-la, és a dir, pensar-la, pla per pla. Per a fer-ho, l’instrument més útil és el que anomenem storyboard (guió il·lustrat). Farem un storyboard amb fotografies a partir d’una petita història mentre comprenem les funcions expressives dels diferents tipus de plans.

Què treballem

  • Aproximar-se a l’eina del guió il·lustrat.

  • Comprendre de la importància de l’enquadrament com a mecanisme de selecció de la realitat.

  • Planificar, dissenyar i elaborar un storyboard fotogràfic.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital

Relacions curriculars

  • Indagació sobre les possibilitats comunicatives suggerides per la comunicació audiovisual i la utilització de les TIC i per les possibilitats plàstiques dels materials i les seves qualitats formals en el disseny d’imatges i d’objectes artístics, i per comunicar idees, emocions i experiències.

  • Creació de missatges visuals mitjançant materials plàstics i tecnologies de la comunicació (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació) per a la composició d’objectes i imatges, tenint en compte  l’equilibri, el moviment, la utilització de diferents punts de vista, el pla (general, mig, de detall), el format (vertical, horitzontal, rodó) i la finalitat (informar, persuadir).

  • Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball cooperatiu, establint moments de revisió, respectant les aportacions dels/de les altres i resolent les discrepàncies amb arguments.