Project Description

Com imaginem Internet?

L’impacte de les nostres dades

Internet ha revolucionat la manera com ens comuniquem i les nostres relacions amb els altres i el món. Actualment, es produeixen i s’emmagatzemen més imatges, vídeos i informacions sobre les persones que en cap altre moment històric. Repensem la identitat en xarxa i valorem les implicacions dels algoritmes, la publicitat intel·ligent, els selfies o el product placement a les nostres vides.

Què treballem

  • Prendre consciència sobre el Big Data: acumulació de dades i algoritmes de la identitat en xarxa.

  • D’Instagram a l’oceà: descobrir i debatre les implicacions materials de la vida en xarxa.

  • Aprendre a usar Internet de manera ètica, creativa i responsable.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència de l’àmbit digital.

Relacions curriculars

  • Reflexió crítica sobre les conductes responsables en la utilització de les TIC (autonomia, autocontrol, seguretat…) i en la mobilitat viària.

  • Reconeixement i valoració del paper de les obres d’art com a font d’informació sobre la vida i el pensament de les societats, contemporànies i històriques, tot reflexionant sobre els seus aspectes formals i narratius.

  • Obtenció, processament i anàlisi crítica d’informació.

  • Autonomia personal i sentit de la responsabilitat a l’hora de prendre decisions i actuar, assumint una visió crítica vers qualsevol forma d’injustícia i discriminació.