Project Description

Què treballem

  • Analitzar els aspectes del llenguatge audiovisual que determinen el marc de la representació de la realitat i reconèixer els procediments que construeixen la perspectiva o el punt de vista (audiovisual i ideològic) i que resulten determinants per a la posició que prendrem com a espectadors i espectadores.

  • Valorar metodologies de treball i lectura d’imatges per tal d’entendre i explicar l’ordenació del món: com es construeix l’imaginari de la diferència?

  • Oferir eines (metodologies, fragments audiovisuals, referències cinematogràfiques, recursos educatius, bibliografia recomanada) per educar a través de la cultura audiovisual i de manera interdisciplinària.

Com eduquen les imatges?

Eines d’anàlisi audiovisual

Les imatges que veiem configuren les nostres identitats i la forma de relacionar-nos amb el món, per tant és evident que formen part inevitable de l’educació, especialment en una cultura preeminentment visual com la contemporània.  Però, com és l’audiovisual que ens educa? I com ho fa?  En aquesta formació valorarem les oportunitats educatives que brinda la cultura audiovisual per a generar pensament crític. Proporcionarem eines d’anàlisi per a contribuir a qüestionar la recepció audiovisual automatitzada i per a garantir una mirada activa i una actitud responsable en la nostra relació amb el món de les imatges. Facilitarem metodologies, recursos i i referències per a fomentar la reflexió sobre els continguts i els valors que transmeten les imatges des del eixos de la perspectiva feminista, la cultura de pau i les diversitats culturals i afectives- sexuals.

Sol·liciteu més informació