Project Description

Casa meva és un univers

La diversitat familiar al cinema

Explorem la diversitat de models familiars a través de breus curtmetratges d’animació i dinàmiques creatives. Una experiència lúdica per compredre la importancia dels vincles familiars basats en la confiança i la igualtat.

Què treballem

  • Gaudir i valorar el cinema d’animació com una eina per construir relats inclusius i transformadors.

  • Entendre com la ficció pot presentar situacions que tenen impacte en la realitat i com la quotidianitat aporta experiències significatives.

  • Conèixer relats audiovisuals que naturalitzen la diversitat familiar i que presenten diversos models com a opcions vàlides, viables i felices.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics dels altres, sense prejudicis ni estereotips que dificulten la convivència.

  • Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres: cura, atenció, escolta, diàleg i respecte.

  • Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara identificació de paraules significatives i usuals, ús del context i de la forma de l’escrit, reconeixement de lletres, ús de les il·lustracions, gràfics i altres imatges que acompanyen els textos.