Project Description

Aprenentatges a la pantalla

Una introducció a la coeducació audiovisual

Quin paper té l’audiovisual en la configuració de les nostres identitats? Les imatges de la feminitat i la masculinitat que difonen els mitjans de comunicació proposen uns models arquetípics que provenen d’una tradició cultural representativa present també en la història de les arts visuals. En aquesta sessió es proposa qüestionar la recepció audiovisual automatitzada per garantir una mirada activa i una actitud responsable en la nostra relació, individual i col·lectiva, amb el món de les imatges.

Què treballem

  • Fer una revisió de la perspectiva ideològica de les composicions audiovisuals que ens envolten.

  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració de la representació de les feminitats i les masculinitats.

  • Comprendre quins són els mecanismes bàsics de construcció del punt de vista.

Sol·liciteu més informació