Project Description

Aprenentatge i Servei

Projectes transversals i integrats amb els projectes educatius de centre seguint la metodologia d’aprenentatge i servei.

Aquests són els projectes que desenvolupem actualment i alguns dels que hem desenvolupat fins ara:

Cine Àgora

Els i les alumnes que participen a Cine Àgora programen i organitzen un cineclub escolar que ofereix debats que consideren interessants de posar de relleu amb l’alumnat d’altres cursos i amb públic general del seu barri.

Amb l’Institut Icària i l’Escola Bogatell (Barcelona) i la col·laboració de la Biblioteca Xavier Benguerel.

La gran vista

Projecte que posa en relació l’alumnat del centre amb el Turó de la Rovira i amb el barri. L’objectiu és vincular el patrimoni històric de la ciutat amb el present a través dels processos migratoris i explorar les possibilitats expressives del llenguatge cinematogràfic.

Amb l’Institut Ferran Tallada i el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).