Project Description

Anima una història

Les bases de l’animació

La tècnica de l’animació consisteix en animar, donar vida, dotar d’ànima i moviment a imatges originalment estàtiques. En aquest taller animarem petites històries per a comprendre com una imatge rere l’altre crea la il·lusió del moviment i quina relació s’ha d’establir entre elles per a fer sorgir la màgia de l’animació.

 

Què treballem

  • Aproximar-se a aspectes bàsics del llenguatge audiovisual, concretament de l’animació.

  • Desenvolupar la creativitat i la composició d’imatges incorporant el concepte de serielització.

  • Entrar en contacte amb pràctiques d’animació figurativa.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital.

Relacions curriculars

  • Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.

  • Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, grandàries, impacte visual… en les imatges, els objectes i les obres artístiques.

  • Concepció i composició individual i col·lectiva d’imatges i objectes a partir de materials i tècniques per a la representació bidimensional i tridimensional, la composició d’objectes tenint en compte l’equilibri i la utilització de ritmes visuals.