Project Description

The Miseducation of Cameron, Desiree Akhavan, 2018.

Amors sota sospita

Desmuntar els estereotips de gènere i sexuals en l’audiovisual

Les imatges de la feminitat i la masculinitat difoses pel mitjans de comunicació proposen uns models arquetípics provinents d’una tradició visual. Els qüestionarem i debatrem sobre els imaginaris de l’amor romàntic i les possibilitats de construir relacions afectives des del respecte i la diversitat. Amb una pràctica grupal, experimentarem amb les possibilitats subversives de les imatges a través de la creació de mems feministes.

Sessió 1: Anàlisi de les representacions de les feminitats i les masculinitats
Sessió 2: Visionat de curtmetratges sobre vivències de l’amor lliures d’estereotips de gènere i sexuals
Sessió 3: Pràctica creativa per trencar els mandats de gènere i els mites de l’amor romàntic

Què treballem

  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració audiovisual de les identitats de gènere i afectivosexuals.

  • Posar atenció als aspectes del llenguatge audiovisual i als mecanismes de representació que fomenten la pervivència dels mites de l’amor romàntic.

  • Valorar models de representació de la diversitat sexual i afectiva més enllà de l’heteronormativitat.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació