Relacions sexo afectives entre dones als audiovisuals

El 24 de març vam participar en el projecte #enfoquempúrpura de Metges del Món amb el webinar “Relacions sexo afectives entre dones als audiovisuals“.

Durant la xerrada vam parlar de representacions que canvien el punt de vista androcèntric per una mirada entre iguals,  de la heteronorma en les representacions lèsbiques i de la importància de l’autodescobriment i de l’experimentació en les vivències femenines. També vam posar en valor les amistats entre dones que desplacen l’amor del centre de les narratives i de l’expressió del propi desig sexual en l’adolescència, però també en la vellesa.


El webinar es pot veure aquí.

Construir Mirades