Itineraris educatius

Els itineraris educatius són activitats de dues o tres sessions consecutives que ofereixen un format més extens amb la intenció d’aprofundir en els continguts i treballar des d’una vessant teòrico-pràctica.

Nivell
Eixos temàtics
Tipologia