Activitats per a ESO, batxillerat i cicles formatius

1r i 2n d’ESO

Música i cinema

La interacció de dos llenguatges

Col·leccionistes d’imatges

Animació per reemplaçament i gif creatiu

Storyboarding

Fem un storyboard fotogràfic

Reinventar la publicitat

Coeducació audiovisual

Improvisacions mòbils

Experimentació fílmica

Barcelona a la sala de muntatge

Pràctiques d’edició col·laborativa

Panoràmica circular

Filmacions extraordinàries

Pràctica de doblatge

La importància de la veu en el cinema