Activitats per a ESO, batxillerat i cicles formatius

1r i 2n d’ESO

Música i cinema

La interacció de dos llenguatges

Col·leccionistes d’imatges

Animació per reemplaçament i gif creatiu

Storyboarding

Fem un storyboard fotogràfic

3r i 4t d’ESO

Estereotips a la pantalla

La identitat de gènere en els mitjans audiovisuals

El fora de camp cinematogràfic

Més enllà de l’enquadrament

El món pixelat

Ètica i estètica audiovisual

Aprenentatges de l’amor

Les relacions afectives en la cultura audiovisual

Màscares i miralls

Desmuntar el selfie
Remoure el trap. Construir mirades.

Remoure el trap

Creacions musicals no sexistes

Batxillerat i cicles formatius

Identitats enfocades

Gènere, ètnia, classe, edat i cultura a les pantalles

Imaginaris d’internet

L’impacte de les nostres dades

Robots, zombis i vampires

Ciència ficció i crítica social

Noies i espai públic

Una preocupació cinematogràfica

Tots els cicles

Improvisacions mòbils

Experimentació fílmica

Barcelona a la sala de muntatge

Pràctiques d’edició col·laborativa

Panoràmica circular

Filmacions extraordinàries

Pràctica de doblatge

La importància de la veu en el cinema