El projecte 

Construir Mirades és un projecte educatiu orientat a la formació en llenguatges audiovisuals i a la difusió de la cultura cinematogràfica.

Té l’objectiu de contribuir a l’educació estètica i al desenvolupament del plaer de mirar, tot oferint eines de coneixement per comprendre les narratives audiovisuals, interpretar significats i reconèixer les particularitats, la riquesa i la diversitat de les obres cinematogràfiques.

Construir Mirades ofereix activitats de creació, experimentació i descoberta cinematogràfica i fomenta, alhora, la reflexió respecte als continguts i valors que transmeten les imatges.

La cultura visual està present en tot el trajecte vital de les persones, forma part de les experiències que alimenten els coneixements, el pensament, les emocions i les referències simbòliques que configuren les identitats personals i socials.

Recolzar l’educació visual, qüestionar la recepció audiovisual automatitzada i desenvolupar la pròpia creativitat és imprescindible per garantir una mirada activa i una actitud responsable en la nostra relació, individual i col·lectiva, amb el món de les imatges i la cultura audiovisual.

El projecte està adreçat a infants i joves de 3 a 18 anys i a professorat, educadors/es i equips docents en general.

Construir mirades es desenvolupa a Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana.