Tècnica

La programació s’organitza a partir de quatre eixos. L’eix de tècnica permet conèixer els aspectes tècnics de l’audiovisual i utilitzar-los de forma reflexiva i creativa. Les activitats d’aquest eix són: