Activitats

Vull ser com

Autoretrats lliures d'estereotips

De cavallers amb espases de purpurina que tenen el poder de volar fins a princeses amb plomes als peus que poden córrer més de pressa que qualsevol ocell, deixem volar la imaginació per a construir autoretrats. En aquest taller, ens podem convertir en el personatge que vulguem si anem més enllà dels estereotips de gènere que sovint ens mostren els anuncis i les pel·lícules.

Fotograma de "De pequeña quiero ser" de Raquel Marques i Maria Romero, 2017
  • Identificar els arquetips sexistes associats a la masculinitat i la feminitat.
  • Desenvolupar una actitud positiva i inclusiva vers les diferències.
  • Respondre creativament a partir de l’elaboració d’autoretrats que superin els estereotips de gènere.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en la creació d’objectes i imatges.
  • Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de les imatges i dels objectes en la promoció de noves expectatives i propòsits pel que fa als valors i concepcions ideològiques. Comunicació de les experiències, pensaments i inquietuds personals que promou l’experiència amb els objectes i les imatges.
  • Recerca de les possibilitats de comunicació que ofereixen els materials plàstics, el comportament d’alguns materials amb d’altres, les diverses possibilitats espacials en la intervenció bidimensional i tridimensional, les accions que permeten els materials, les possibilitats de la llum, i els mitjans artístics del passat i del present (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació).
  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents dels propis. Reconeixement dels valors comuns en les diferents manifestacions de la diversitat i dels valors de les dones que han estat tradicionalment marginats per la societat.

PÚBLICS

Cicle mitjà, Cicle superior

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva feminista

DURADA

1 h 30 min

PREU

130€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades