Activitats

Itinerari: #TenimCosesaDir

Creació de campanyes de sensibilització amb perspectiva feminista

Per què Talla amb els mals rotllos o Ell mai no ho faria s’han transformat gairebé en frases fetes? Les campanyes de sensibilització poden ser eines molt efectives de transmissió de missatges i reflexions. En aquest itinerari proposem fer una anàlisi de diversos exemples de campanyes contra les violències masclistes per reconèixer-ne les estratègies de llenguatge audiovisual. Treballant en grups pensarem quines temàtiques ens agradaria reivindicar i realitzarem campanyes de sensibilització amb perspectiva feminista.

Sessió 1: Visionat i anàlisi de campanyes de sensibilització

Sessió 2: Guió i preproducció de les campanyes

Sessió 3: Filmacions i visionat conjunt

Fotograma de la campanya Malamente de la Generalitat de Catalunya, 2019
  • Identificar els aspectes del llenguatge audiovisual i els mecanismes de les campanyes de sensibilització per transmetre el seu missatge.
  • Valorar les reivindicacions de campanyes de sensibilització amb perspectiva feminista com a eina crítica i de transformació social.
  • Experimentar les possibilitats narratives i expressives de la creació audiovisual per a crear peces audiovisuals en grups cooperatius.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les relacions interpersonals. Anàlisi dels estereotips i prejudicis al voltant de la identitat de gènere.
  • Identificació i rebuig de la violència de gènere, tot coneixent els mitjans de prevenció i protecció. Identificació i interpretació de les imatges i les propostes de l’entorn del disseny i la publicitat, de l’àmbit del vídeo, la fotografia i el multimèdia i també del cinema i de la televisió.
  • Reflexió al voltant de les estratègies i el paper de la publicitat i els mitjans de comunicació en la societat.
  • Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i simbòlics amb els valors estètics i artístics de les representacions de la cultura visual i mediàtica i comunicació oral dels resultats.

PÚBLICS

1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva feminista

DURADA

3 sessions de 2 hores

PREU

375€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades