Activitats

Reinventar la publicitat

Desmuntem els estereotips sexistes i culturals

Què significa que als anuncis només les nenes juguin a nines i vagin vestides de rosa? Per què les joguines que conviden a imaginar aventures encara es representen amb colors foscos, veus masculines i sobretot hi apareixen nens? I com són els infants que surten a les pantalles? Revisem els colors, els protagonismes i els missatges presents en els discursos publicitaris per imaginar una campanya a favor de la diversitat de gènere i cultural.

Fotograma de la campanya " Regalos no sexistas" de l'Ajuntament de Madrid, 2017
  • Prendre consciència dels mecanismes de significació de les imatges per tal de desenvolupar postures crítiques en relació amb els missatges publicitaris.
  • Identificar els principis discriminatoris dels anuncis, basats en el sexisme i en el racisme.
  • Respondre creativament a partir del disseny d’un espot publicitari que ampliï els imaginaris del gènere i culturals.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Identificar els principis discriminatoris dels anuncis, basats en el sexisme i en el racisme. Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en la creació d’objectes i imatges.
  • Comprensió i comunicació de les maneres de viure, de les ideologies i de les concepcions, a través dels objectes i de les imatges. Percepció i comprensió de les atribucions de temps, lloc, gènere i classe que desvetllen els objectes i les imatges tenint en compte el seu context social.
  • Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de les imatges i dels objectes en la promoció de noves expectatives i propòsits pel que fa als valors i concepcions ideològiques. Comunicació de les experiències, pensaments i inquietuds personals que promou l’experiència amb els objectes i les imatges.
  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents dels propis. Reconeixement dels valors comuns en les diferents manifestacions de la diversitat i dels valors de les dones que han estat tradicionalment marginats per la societat.

PÚBLICS

Cicle mitjà, Cicle superior

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva feminista

DURADA

1 h 30 min

PREU

130€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades