Activitats

Molt més que paraules

Expressió corporal al cinema mut

Xxxxt! Silenci! Ens convertim en actors i actrius de cinema mut i ens expressem a través del cos, els gestos i les mirades. Una experiència lúdica i creativa a través de la mímica i l’expressió corporal.

Fotograma de "Madame a des envies" d'Alice Guy, 1907
  • Entrar en contacte amb el cinema dels inicis.
  • Practicar de manera lúdica aspectes relacionats amb la interpretació i l’expressió de les emocions.
  • Aprendre a dominar progressivament el cos i habilitats motrius.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Identificació de les emocions bàsiques: amor, alegria, tristesa, enuig i por a partir de les pròpies vivències. Associació amb causes i conseqüències. Relació entre coneixement i acció.
  • Expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, plàstic, musical i verbal. Adquisició progressiva del vocabulari referit a les emocions.
  • Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.

PÚBLICS

I3, I4, I5

EIXOS TEMÀTICS

Història del Cinema

DURADA

1 hora

PREU

175€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades