Activitats

Les violències que no es veuen

Reimaginar l'espai públic

Tornar a casa de nit, viatjar sola, ballar tranquil·la a les festes majors… De dones i noies que parlen entre elles d’agressions viscudes mentre imaginen juntes com superar la por i la indefensió, els debats feministes al voltant de l’ocupació de l’espai públic es traslladen a les pantalles. En aquest taller visionarem algunes narratives de resistència i campanyes de sensibilització per a realitzar propostes creatives en contra de les violències masclistes.

Fotograma de "Skate kitchen" de Crystal Moselle, EEUU, 2018
  • Identificar les formes de representació audiovisual de les violències cap a les dones i les noies en l’espai públic.
  • Prendre consciència de la socialització de gènere diferenciada.
  • Desenvolupar propostes creatives de sensibilització en contra les violències masclistes.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Participació en espais de reflexió i intercanvi d’informació, cerca, contrast i expressió d’idees, aprofitant les tecnologies de la informació i comunicació.
  • Identificació de les etapes principals de la conquesta dels drets de les dones i valoració de la seva situació actual en diferents indrets, analitzant-ne les causes.
  • Anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Identificació de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin situacions de discriminació i exclusió.
  • Identificació, anàlisi i rebuig de situacions d’incompliment dels drets humans a nivell local i global. Coneixement de mecanismes per combatre l’incompliment i la violació dels drets humans. Reflexió crítica sobre les garanties i límits dels drets i les llibertats.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere

DURADA

2 hores

PREU

230€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades