Activitats

Les violències que no es veuen

Noies a l'espai públic

Tornar a casa de nit, viatjar sola, ballar tranquil·la a les festes majors… Com superar la por i la indefensió? De dones i noies que parlen entre elles d’agressions viscudes a d’altres que es defensen a l’autobús, els debats feministes al voltant dels usos de l’espai públic es traslladen a les pantalles. En aquest taller visionarem algunes narratives de resistència, desmuntant mites i tòpics per a crear propostes creatives en contra de les violències masclistes al carrer.

  • Identificar les formes de representació audiovisual de les vivències de les dones i les noies en els usos de l’espai públic.
  • Prendre consciència de les violències i la discriminació contra les dones i les noies.
  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració de les imatges.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Participació en espais de reflexió i intercanvi d’informació, cerca, contrast i expressió d’idees, aprofitant les tecnologies de la informació i comunicació.
  • Identificació de les etapes principals de la conquesta dels drets de les dones i valoració de la seva situació actual en diferents indrets, analitzant-ne les causes.
  • Anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Identificació de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin situacions de discriminació i exclusió.
  • Identificació, anàlisi i rebuig de situacions d’incompliment dels drets humans a nivell local i global. Coneixement de mecanismes per combatre l’incompliment i la violació dels drets humans. Reflexió crítica sobre les garanties i límits dels drets i les llibertats.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva feminista

DURADA

2 hores

PREU

135€ /grup classe

Aquesta activitat s'ha creat conjuntament amb

Altres activitats

Construir Mirades