Activitats

La xarxa és nostra

El potencial feminista del mem

Internet no és un espai neutral sinó que s’hi reprodueixen moltes de les desigualtats i discriminacions de la vida offline. En aquest taller revisem i aprenem a identificar les violències masclistes presents en el món virtual, i compartirem tècniques de resistència i autodefensa a través de pràctiques creatives de la cultura audiovisual.

  • Identificar les violències masclistes en l’àmbit de la parella jove, vinculades a l’amor romàntic, així com en les representacions de la feminitat.
  • Promoure uns usos crítics i transformadors de les xarxes socials en la seva dimensió personal i col·lectiva, lliures de violències.
  • Introduir aspectes bàsics dels llenguatges audiovisuals i valorar el cinema com un espai per repensar les problemàtiques que també afecten la vida digital.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Valoració de la diversitat de les relacions afectives i sexuals des del respecte, la confiança, la igualtat i la capacitat de decisió, rebutjant els prejudicis i estereotips i les relacions basades en el domini de l’altre.
  • Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu context expressiu, referencial i simbòlic.
  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, afectiva i d’opcions religioses i laiques que es manifesten en el nostre entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis, tot reconeixent els valors comuns.
  • Determinació dels aspectes formals, estètics, de context i discursius que destaquen en una obra determinada (factors personals, socials, ideològics, simbòlics).

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Vida digital

DURADA

2 hores

PREU

135€ /grup classe

Aquesta activitat s'ha creat conjuntament amb

logo_donestech

Altres activitats

Construir Mirades