Activitats

La natura ens parla

Animació per respectar la vida

Animals i plantes ens mostren què significa l’aventura de créixer. A partir d’un curtmetratge fet amb ninots de paper descobrirem la tècnica d’animació stopmotion, aprendrem a utilitzar-la i posarem atenció a valorar i respectar tot allò que ens envolta.

Fotograma de "Bon dia món" d'Anne-Lise Koehler i Éric Serre
  • Conèixer i aprofundir en les espècies d’animals i plantes i fomentar el respecte per l’entorn natural.
  • Aproximar-se a la tècnica d’animació audiovisual stop-motion.
  • Desenvolupar l’autonomia personal.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Aplicació d’hàbits d’autonomia i rutines en la vida escolar, mostrant iniciativa i esforç per trobar personalment solucions a situacions i dificultats superables, sabent demanar ajuda quan faci falta i acceptar-la quan calgui.
  • Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plantes, paisatges.
  • Respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en actuacions per a la conservació del medi.
  • Utilització d’instruments tecnològics en els processos creatius per al treball amb la fotografia, el vídeo i l’ordinador a través dels programes oberts d’edició de textos, gràfics, presentacions. Expressió audiovisual per crear històries, dibuixar i pintar amb editors gràfics i multimèdia.

PÚBLICS

P4, P5

EIXOS TEMÀTICS

Tècniques audiovisuals

DURADA

1 hora

PREU

110€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades