Activitats

Itinerari: Un món sense fronteres

Un film i un taller contra el racisme

La pel·lícula Binti, una youtuber sense fronteres narra la història de Binti, una nena que somia a convertir-se en una youtuber famosa, però que ha d’enfrontar-se a situacions de racisme com que la policia registri casa seva i intenti deportar el seu pare pel fet que no tenen papers. La pel·lícula aborda temàtiques com la immigració, el dret a la ciutadania, el món globalitzat, l’ecologisme, l’amistat entre els infants i l’impacte de les xarxes en la vida dels nens i nenes. En el taller analitzarem la construcció del punt de vista en les imatges.

Sessió 1: Visionat i comentari conjunt de la pel·lícula Binti, una youtuber sense fronteres de Frederike Migom, Bèlgica i Holanda, 2019, 90 min.

Sessió 2: Taller de sensibilització amb relació al racisme a través dels llenguatges audiovisuals.

Fotograma de "Binti" de Frederike Migom, Bèlgica i Holanda, 2019,
  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració de les imatges.
  • Generar consciència sobre les problemàtiques socials actuals, concretetament sobre el racisme.
  • Exercir, de forma col·lectiva, la llibertat d’expressió i a elaborar discursos consensuats a partir de les temàtiques plantejades.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en la creació d’objectes i imatges.
  • Identificació de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin situacions de discriminació i exclusió.
  • Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. Ús de metodologies per a l’anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment.

PÚBLICS

Cicle superior, 1r ESO, 2n ESO

EIXOS TEMÀTICS

Diversitat cultural

DURADA

2 sessions de 1h 30min

PREU

270€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades