Activitats

Itinerari: Juguem a inventar-nos

Creació de personatges lliures d'estereotips de gènere

Com són els personatges que protagonitzen les històries audiovisuals? Quina representació de la feminitat i la masculinitat proposen? En aquest taller coneixerem els elements necessaris per a construir un personatge lliure d’estereotips sexistes, li donarem forma amb materials diversos i en farem un registre audiovisual.

Sessió 1: Visionat de curtmetratges i fragments audiovisuals i comentari.

Sessió 2: Creació de personatges.

Sessió 3: Retrat i animació dels personatges.

Fotograma de "De pequña quiero ser" de Raquel Marques i Maria Romero, 2017
  • Identificar els arquetips sexistes associats a la masculinitat i la feminitat per elaborar una resposta creativa que superi els estereotips de gènere.
  • Conèixer els mecanismes de construcció dels personatges de les pel·lícules.
  • Desenvolupar una actitud positiva i inclusiva vers les diferències.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Tractament de la informació i competència digital.
  • Caracterització de personatges, producció d’imatges i objectes, recreació d’espais imaginaris, creació d’estructures, decorats i exposicions amb propòsits relacionables amb la pròpia experiència i amb el desenvolupament d’activitats culturals als centres educatius i enregistraments audiovisuals.
  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents dels propis.
  • Reconeixement dels valors comuns en les diferents manifestacions de la diversitat i dels valors de les dones que han estat tradicionalment marginats per la societat. Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball cooperatiu, establint moments de revisió, respectant les aportacions dels/de les altres i resolent les discrepàncies amb arguments.

PÚBLICS

Cicle mitjà, Cicle superior

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva feminista

DURADA

3 sessions de 1h 30min

PREU

350€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades