Activitats

Imatges fake

Manipulació i cultura audiovisual

Les imatges que veiem a través de les xarxes o als mitjans de comunicació configuren la nostra idea del món. Però podem confiar en les imatges? Quina relació hi ha entre cultura audiovisual i manipulació? En aquest taller qüestionem les imatges per a aprofundir en la manera com ens relacionem amb la representació visual en l’era de la postveritat.

  • Comprendre els mecanismes de construcció del punt de vista audiovisual i ideològic.
  • Qüestionar l’estatut de veracitat de les imatges.
  • Ampliar les capacitats d’identificació de les mentides que difonen les imatges de les xarxes i els mitjans de comunicació.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Identificació i presa de consciència dels elements del context social i cultural, inclosos els mitjans de comunicació i la publicitat, que condicionen el sistema de valors propi i poden influir en la mateixa presa de decisions, analitzant especialment els estereotips que tendeixen a imposar-se com a models de conducta.
  • Identificació i interpretació de les imatges i les propostes de l’entorn del disseny i la publicitat, de l’àmbit del vídeo, la fotografia i el multimèdia i també del cinema i de la televisió.
  • Identificació de les tipologies, característiques i funcions de la imatge. Distinció entre imatge natural, imatge creada i imatge registrada.
  • Valoració dels contextos de recepció i ús dels mitjans de comunicació de massa: programacions, públic i audiències. Reflexió al voltant dels components ètics dels mitjans de comunicació: la llibertat d’expressió i els drets individuals de les persones consumidores.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Vida digital

DURADA

2 hores

PREU

135€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades