Activitats

Imagina’t un ritme

Experimentar amb el so

Quins són els sons que ens envolten? Podem ser creadors i creadores sonores? Proposem un primer contacte amb el cinema a través de la relació entre els sons i les imatges. Explorarem de forma creativa els usos del so en el cinema. Necessitarem tota l’atenció per explicar el que sentim per les orelles!

Fotograma del curt "One, two, tree" de Yulia Aronova, 2014
  • Introduir la relació entre imatge i so i comprendre la seva correspondència.
  • Aprendre, a través d’exercicis creatius, algunes de les propietats bàsiques del so.
  • Aprendre a dominar progressivament el cos i habilitats motrius en relació amb el ritme.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.
  • Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.
  • Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions que comporta.

PÚBLICS

I3, I4, I5

EIXOS TEMÀTICS

So

DURADA

1 hora

PREU

120€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades