Activitats

Imagina’t un ritme

Experimentar amb el so

Quins són els sons que ens envolten? Podem ser creadors i creadores de sons? Proposem un primer contacte amb el cinema a través de la relació entre els sons i les imatges. Mitjançant exercicis creatius aprenem per a què serveix el so en el cinema.

Fotograma del curt "One, two, tree" de Yulia Aronova
  • Introduir la relació entre imatge i so i comprendre la seva correspondència.
  • Aprendre, a través d’exercicis creatius, algunes de les propietats bàsiques del so.
  • Aprendre a dominar progressivament el cos i habilitats motrius en relació amb el ritme.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.
  • Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.
  • Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.
  • Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions que comporta.

PÚBLICS

P4, P5

EIXOS TEMÀTICS

Tècniques audiovisuals

DURADA

1 hora

PREU

110€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades