Activitats

Imaginaris sense armaris

Experiències afectives i sexuals més enllà de la norma

El despertar sexual pot ser una vivència plaent i alhora conflictiva. Sovint també representa un moment trencador amb les normes de gènere i sexuals pròpies i de l’entorn proper. En aquest taller visionarem representacions inclusives amb la diversitat afectiva i sexual i ampliarem els nostres imaginaris personals i col·lectius al voltant de la sexualitat.

Fotografia d'Elena Nicolay
  • Valorar models de representació de la diversitat sexual i afectiva més enllà de l’heteronormativitat.
  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració audiovisual de les identitats de gènere i afectivosexuals.
  • Comprendre quins són els mecanismes bàsics de construcció del punt de vista.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Valoració de la diversitat de les relacions afectives i sexuals des del respecte, la confiança, la igualtat i la capacitat de decisió, rebutjant els prejudicis i estereotips i les relacions basades en el domini de l’altre.
  • Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu context expressiu, referencial i simbòlic.
  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, afectiva i d’opcions religioses i laiques que es manifesten en el nostre entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis, tot reconeixent els valors comuns.
  • Determinació dels aspectes formals, estètics, de context i discursius que destaquen en una obra determinada (factors personals, socials, ideològics, simbòlics).

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Diversitat sexual, Narratives

DURADA

2 hores

PREU

230€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades