Activitats

Identitats enfocades

La representació de les diversitats culturals

Quines són aquelles identitats enfocades i quines queden fora de quadre o mal enfocades? En aquest taller analitzarem els estereotips associats a la cultura i la procedència, i veurem representacions que ens poden ajudar a fer visible la diversitat i crear un imaginari del món plural i inclusiu.

Fotograma de "Insecure", Issa Rae, 2016.
  • Fer una revisió de la perspectiva ideològica de les composicions audiovisuals que ens envolten.
  • Prendre consciència de l’absència de representació de determinades identitats o bé la representació arquetípica, estereotipada, discriminatòria i esbiaixada d’alguns grups humans que fan els mitjans de comunicació.
  • Comprendre quins són els mecanismes bàsics de construcció del punt de vista.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Identificació i presa de consciència dels elements del context social i cultural, inclosos els mitjans de comunicació i la publicitat, que condicionen el sistema de valors propi i poden influir en la mateixa presa de decisions, analitzant especialment els estereotips que tendeixen a imposar-se com a models de conducta.
  • Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. Ús de metodologies per a l’anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment.
  • Anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Identificació de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin situacions de discriminació i exclusió.
  • Valoració dels contextos de recepció i ús dels mitjans de comunicació de massa: programacions, públic i audiències. Reflexió al voltant dels components ètics dels mitjans de comunicació: la llibertat d’expressió i els drets individuals de les persones consumidores.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Diversitat cultural

DURADA

2 hores

PREU

135€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades