Activitats

Heroïnes de pel·lícula

Més enllà dels estereotips de gènere

Conèixer heroïnes protagonistes de pel·lícules, les seves aventures, viatges i trifulgues, és una oportunitat per repensar els estereotips de gènere dins les històries. Descobrim els mecanismes de construcció de personatges fílmics i construïm la nostra heroïna lliure d’estereotips.

Fotograma de "Susi al jardí" de Lucie Sunková, República Txeca, 2022
  • Desenvolupar una mirada activa i crítica cap als missatges que transmeten els mitjans audiovisuals.
  • Conèixer els mecanismes de construcció dels personatges de les pel·lícules.
  • Identificar els arquetips sexistes associats a la masculinitat i la feminitat.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Reconeixement de la importància de la participació i corresponsabilitat en les tasques de la vida domèstica, escolar i social, superant estereotips sexistes.
  • Observació, i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic experimentant les sensacions i emocions que provoquen.
  • Interès, valoració i respecte davant del fet artístic i davant de les produccions artístiques pròpies i alienes.

PÚBLICS

I5, Cicle inicial

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere, Personatges

DURADA

1 hora

PREU

175€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades