Activitats

Gabi, dels 8 als 13 anys

Una pel·lícula i un cinefòrum per desafiar les normes de gènere

Gabi tan sols vol ser Gabi. Un desig que sembla senzill, però que no ho és. Gabi se sent diferent. Tot i que en els seus vuit anys de vida, dir les coses clares no li ha suposat mai cap problema. Però quan la família es trasllada a un poble petit i arriba a la pubertat, les coses comencen a canviar.
Veiem el creixement de Gabi en pantalla al llarg de cinc anys, posant en dubte les idees preconcebudes sobre el gènere, la norma i el dret a ser qui vulgui ser. Gabi, dels 8 als 13 anys és el retrat d’un infant dissident amb les normes de gènere i la seva arribada a l’adolescència en un entorn familiar disposat a aprendre dels seus desitjos i necessitats. Una pel·lícula filmada des de la complicitat amb la infància, allunyada del judici i d’una visió patidora sobre les diferències.

Fotograma de "Gabi, dels 8 als 13 anys", Engeli Broberg, Suècia, 2021
  •  Aproximar-se al gènere cinematogràfic del documental i valorar un tractament cinematogràfic respectuós amb els processos de descobriment.
  • Fer visibles els moments de creixements i de canvis i la importància del suport d’un entorn afectiu obert.
  • Contribuir a l’ampliació de referents audiovisuals d’infàncies no binàries.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu context expressiu, referencial i simbòlic.
  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, afectiva i d’opcions religioses i laiques que es manifesten en el nostre entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis, tot reconeixent els valors comuns.
  • Determinació dels aspectes formals, estètics, de context i discursius que destaquen en una obra determinada (factors personals, socials, ideològics, simbòlics).

PÚBLICS

1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere

DURADA

2 hores

PREU

205€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades