Activitats

Escoltar el món

Històries de tot arreu

Al món hi ha moltes històries, aquesta activitat proposa un programa de curtmetratges per conèixer-ne de noves des de l’assertivitat, el respecte i l’escolta. Les històries que visionarem parlen de convivència, de la possibilitat d’esbrinar d’on prové cadascú i què implica fer aquests viatges emocionals. Al seu torn, aprendrem d’aquestes experiències, les hàgim viscudes o no.

Il·lustració de Jordi Oms i Júlia Ubalde
  • Destacar la importància dels imaginaris socials en la construcció de les identitats.
  • Desenvolupar una actitud positiva i inclusiva vers les diferències.
  • Aproximar noves propostes cinematogràfiques a l’aula.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

 

  • Valoració de la diversitat social, cultural i de gènere i respecte per les diferències. Identificació de les manifestacions culturals com a elements de cohesió social.
  • Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de les imatges i dels objectes en la promoció de noves expectatives i propòsits pel que fa als valors i concepcions ideològiques. Comunicació de les experiències, pensaments i inquietuds personals que promou l’experiència amb els objectes i les imatges.
  • Valoració i aplicació del diàleg i la mediació com a instruments per resoldre els problemes de convivència i els conflictes d’interessos en les relacions interpersonals. Desenvolupament de la capacitat d’expressió d’opinions i judicis de forma assertiva.

PÚBLICS

Cicle mitjà, Cicle superior

EIXOS TEMÀTICS

Diversitat cultural, Narratives

DURADA

1 hora i 30 minuts

PREU

145€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades