Activitats

Els dibuixos es barallen

La gestió dels conflictes a les pantalles

Per explicar una història calen bons i dolents? Com es representen els conflictes entre protagonistes i antagonistes? Sovint els personatges dels dibuixos animats tenen una relació agressiva amb l’entorn. Valorem quines són les estratègies de l’acció narrativa i inventem maneres no violentes de resoldre els conflictes i les històries.

Fotograma de "Jacob i Mimi i els gossos del barri" de Edmunds Jansons, Letònia, 2019
  • Conèixer el paper social i cultural de les produccions audiovisuals.
  • Desenvolupar una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes.
  • Comprendre els mecanismes de significació de les imatges i la construcció del punt de vista.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Identificació de les relacions interpersonals dins la comunitat o grup. Coneixement i utilització dels mecanismes de la participació activa, la cooperació i el diàleg en la construcció de tasques comunes i en la resolució de conflictes.
  • Apreciació que la manera de ser i de pensar, els valors i les creences influeixen en la manera com ens relacionem amb i a través de l’art. Valoració positiva de la diversitat de posicionaments, judicis i arguments que desvetllen els objectes i les imatges.
  • Observació de recursos formals del llenguatge audiovisual i la seva funció expressiva i estètica (enquadrament, planificació i punt de vista).
  • Elaboració de propostes artístiques de resultes de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials, i avançant amb confiança i amb satisfacció en el procés de producció.

PÚBLICS

Cicle mitjà

EIXOS TEMÀTICS

Cultura de pau

DURADA

1 h 30 min

PREU

130€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades