Activitats

Desmuntar la selfie

Pràctiques d’autorepresentació

La selfie és la forma més recent de representar-se fruit d’una tradició visual que es remunta als orígens de les imatges. En aquest taller descobrirem com diverses dones artistes han fet usos innovadors de l’autoretrat per reflectir les preocupacions socials de l’època que els ha tocat viure. Ens inspirarem ens els seus llegats artístics per fer una pràctica creativa d’autorepresentació.

  • Contactar amb l’herència d’una part de la la tradició artística, cultural i visual femenina que ens envolta.
  • Aproximar-se creativament a la manifestació de l’autoria.
  • Desgranar els processos de subjectivitat que es plasmen a través de les imatges pròpies.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Identificació dels trets constitutius de la pròpia identitat, inclosa la identitat de gènere. Valoració dels interessos personals, del benestar propi i dels altres. Expressió i gestió de les pròpies emocions i autogestió de les pròpies conductes.
  • Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.
  • Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i simbòlics amb els valors estètics i artístics de les representacions de la cultura visual i mediàtica i comunicació oral dels resultats.
  • Apropament a la cultura cinematogràfica i a la seva relació amb la resta de manifestacions artístiques.

PÚBLICS

1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere, Personatges

DURADA

2 hores

PREU

150€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades