Activitats

Itinerari: Amors sota sospita

Desmuntar els mites de l'amor romàntic

Qüestionarem els estereotips de gènere i debatrem sobre els imaginaris de l’amor romàntic i les possibilitats de construir relacions afectives des del respecte i la diversitat. Amb una pràctica grupal, experimentarem amb les possibilitats subversives de les imatges a través de la creació de mems feministes.

Sessió 1: Anàlisi de les representacions de les feminitats i les masculinitats

Sessió 2: Visionat de curtmetratges sobre vivències de l’amor lliures d’estereotips de gènere i sexuals.

Sessió 3: Pràctica creativa per trencar els mandats de gènere i els mites de l’amor romàntic.

Fotograma de "The Miseducation of Cameron Post", Desiree Akhavan, 2018.
  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració audiovisual de les identitats de gènere i afectivosexuals.
  • Posar atenció als aspectes del llenguatge audiovisual i als mecanismes de representació que fomenten la pervivència dels mites de l’amor romàntic.
  • Valorar models de representació de la diversitat sexual i afectiva més enllà de l’heteronormativitat.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.
  • Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les relacions interpersonals.
  • Anàlisi dels estereotips i prejudicis al voltant de la identitat de gènere. Identificació i rebuig de la violència de gènere, tot coneixent els mitjans de prevenció i protecció.
  • Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva feminista

DURADA

3 sessions de 2 hores

PREU

375€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades