Storyboarding

Fem un storyboard fotogràfic

Abans de rodar una pel·lícula convé planificar-la pla per pla. Per a fer-ho, l’instrument més útil és el que anomenem storyboard (guió il·lustrat). Farem un storyboard amb fotografies a partir d’una petita història mentre comprenem les funcions expressives dels diferents tipus de plans.

 

Què treballem

  • Conèixer la importància d’organitzar un relat audiovisual: de la planificació a l’storyboard.

  • Treballar amb la funció narrativa de l’enquadrament.

  • Planificar, dissenyar i realitzar un storyboard a partir de fotografies.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital.