Storyboarding

Fem un storyboard fotogràfic

 Abans de rodar una pel·lícula convé planificar-la, és a dir, pensar-la, pla per pla. Per a fer-ho, l’instrument més útil és el que anomenem storyboard (guió il·lustrat). Farem un storyboard amb fotografies a partir d’una petita història mentre comprenem les funcions expressives dels diferents tipus de plans.

 

Què treballem

  • Aproximar-se a l’eina del guió il·lustrat.

  • Comprendre de la importància de l’enquadrament com a mecanisme de selecció de la realitat.

  • Planificar, dissenyar i elaborar un storyboard fotogràfic.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital